De zomer is een ideaal seizoen om bomen te snoeien.

-   Niet ieder boomsoort mag gesnoeid worden in de winter

-   De boom herstelt sneller van de snoeiwonden

-   De boom staat in blad waardoor je een duidelijker beeld van de kruin hebt en van dode takken die verwijderd moeten worden.           

-   Voor de zomersnoei mag men max. 30% verwijderen.

 

Voor het uitdunnen
Uitgedund